Webinar nt podstaw zarządzania projektami, który sprzedaje szkolenie i wsparcie
Na webinarze pokazane są podstawy: definiowanie korzyści, wyznaczenie celu
Planowanie: produkty pośrednie, zasoby, czas, koszty
Angażowanie zespołu
Monitorowanie prac
Weryfikacja / aktualizacja planu (zarządzanie zmianą)
Zarządzanie ryzykami
Korzystanie ze wsparcia eksperta