Materiały dla absolwentów studiów podyplomowych
“Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia”

  • Czy projekty muszą być ryzykowne (pdf)
  • Jak redukować ryzyko w projekcie (pdf)
  • Emocje i intuicja w zarządzaniu ryzykiem (pdf)
  • Rejestr ryzyk (pdf, xlsx)