Tym razem z pasją próbowałem wykazać, że:

1) co do zasady LEAN w Polsce nie działa,

a nieliczne wyjątki potwierdzają tylko tę regułę

2) projekty strategiczne w polskich warunkach

są łatwiejszą i skuteczniejszą metodą wdrażania zmian

  • LEAN trudno wdrożyć w polskich firmach, ze względu na nasze uwarunkowania kulturowe
  • aby dawał zakładane efekty, wymaga bardzo specyficznych warunków wstępnych
  • jak już uda się go wdrożyć, to “utrzymanie” go w dłuższej perspektywie czasu udaje się nielicznym

    Jednym zdaniem – nie warto sobie zawracać nim głowy.

Moi goście założyli jednak rękawice

i stoczyli ze mną ciężki bój o honor LEAN

Marek Jagielski

M.Sc. Eng., Six Sigma Black Belt,
35 lat w zarządzaniu,
w tym 15 lat w doradztwie

Wojciech Suda

Przedsiębiorca,
Konsultant Lean & Kaizen
Ciągłe doskonalenie

Cezary Wietrzyński

Konsultant LEAN,
Manager,
Praktyk zarządzania

Co powiesz na taką formułę debaty?
Zapowiada się ciekawie?

Dla mnie osobiście był to pełen wiedzy i wzajemnych inspiracji wieczór.
Myślę, że wszyscy mieliśmy okazję uczyć się od siebie nawzajem.
Mieszanka doświadczenia zaproszonych ekspertów i równie inspirujących pytań i komentarzy uczestników.

Dla mnie szczególnie cenne były dwie konkluzje:

  • LEAN to przede wszystkim postawa wynikająca z przywiązania i troski o wspólną wartość jaką jest firma (organizacja) – dopiero wtedy można oczekiwać zaangażowania i aktywnego udziału pracowników w ciągłym doskonaleniu firmy
  • Ciągłe doskonalenie i wdrażanie zmian poprzez projekty strategiczne są komplementarne – nie zbudujemy nowej linii produkcyjnej metodą małych usprawnień, a z drugiej strony pewnych zmian nie wdrożymy inaczej jak metodą ciągłego doskonalenia na poziomie każdego pracownika, bo z punktu widzenia projektu będą zbyt małe, aby je zauważyć.

Kwestią w której nie doszliśmy do porozumienia pozostał wpływ kultury na możliwość skutecznego wdrożenia Lean w polskich firmach. Ja nadal twierdzę, że sukces Japońskich firm na tle innych państw nie jest dziełem przypadku, a ich głęboko zakorzenione wzorce kulturowe były naturalną kolebką dla LEAN. Moi oponenci twierdzą, nie bez racji, że w każdym jest potencjał do zmiany i uwarunkowania kulturowe nas nie determinują.

Jeden z uczestników spotkania podzielił się z nami bardzo ciekawym artykułem, w którym przeczytałem między innymi:

These studies affirm that the implementation of continuous improvement and quality management tools, are unquestionably connected to cultural differences. It is shown that western management culture has an important focus on obtaining short-term results, as opposed to oriental culture, which tends to prioritize the long-term results [3, 4, 5, 22, 27, 38]. In addition, Japanese and other oriental cultures have traditional heritage of teamwork that enhances the dimension of collectivism, “the success of the aforementioned Japanese model is largely due to a unique cultural heritage” [22]. As a result the long-term-collectivist orientation facilitates the implementation of TQM, and the western short-term-individualism makes it –sometimes- hard to achieve.

A co Ty o tym sądzisz?

Nie jesteś pewien jak zmieniać firmę: projekty czy LEAN?

Ten panel to unikalna okazja, żeby się tego dowiedzieć.

Opinie uczestników panelu