Szkolenia

Wiedzę i doświadczenie zbieramy od 25 lat zarządzając trudnymi projektami i sytuacjami kryzysowymi, szkoląc i wspierając kierowników w projektach.

Wiemy jak kontrolować ryzyko w projektach, wiemy jak skutecznie uczyć tej kontroli.

Prowadzimy:

  • szkolenia stacjonarne Zarządzanie ryzykiem dla Kierowników Projektów w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Warszawską
  • szkolenia on-line
    • Zarządzanie ryzykiem dla Kierowników Projektów
    • Redukcja ryzyka w projektach strategicznych
  • cykliczne webinary poświęcone kontroli ryzyka w projektach