Dla polskiej firmy o międzynarodowym zasięgu

For a Polish company with an international reach

Szukamy konsultanta, który pomoże przygotować, zaplanować i zrealizować transakcje M&A lub doradzi inną formę ekspansji na rynku europejskim.

Kupujący to polska firma rodzinna, która z obrotami 9 mln euro/rok jest średnio-dużym producentem elastomeru poliuretanowego w Europie.

Dla porównania najwięksi producenci osiągają 30-40 mln euro obrotu rocznie. W tej branży w Europie jest najwięcej firm lokalnych osiągających obroty rzędu 2-5 mln euro.

Wydaje się, że jedną z metod wejścia na rynek włoski czy hiszpański jest zakup lokalnego producenta. We Włoszech takich firm jest ponad 10, w Hiszpanii ponad 5. Przy 3 mln euro na 20% marży właściciel osiąga zysk na poziomie 0,5-0,6 mln euro. Zapewnia mu to wygodne życie i nie koniecznie motywuje do sprzedaży biznesu.

Pytanie jak rozmawiać z ludźmi, którzy tworzyli firmę od 20-30 lat, ale od 10 lat już się nie rozwijają. Jak ich kupować. Czy w całości, czy w częściach, wymieniać udziały, zapraszać do tworzenia międzynarodowej grupy?

Jak inaczej się rozwijać na rynkach gdzie konkurencja to wielu mniejszych, ale lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzyli swój biznes od podstaw i mają do niego bardzo emocjonalny stosunek.

Jeżeli masz doświadczenie w tego typu transakcjach i możesz zaangażować się w kolejną prześlij proszę ich krótki opis na adres jacek.mamot @ k2c.pl lub wypełnij poniższy formularz.

We are searching for a consultant who will help to prepare, plan and implement M&A transactions on the European market or advise on another form of expansion.

The buyer is a Polish family company, which with a turnover of 9 million EUR / year is a medium-large producer of polyurethane elastomer in Europe. For comparison, the largest manufacturers achieve a turnover of EUR 30-40 million annually. There are the most local companies in this industry in Europe with a turnover of EUR 2-5 million.

You need to buy a local company to enter the Italian or Spanish market. There are more than 10 such companies in Italy, more than 5 in Spain. With a 3 million euro at a 20% margin, the owner earns 0.5-0.6 million euros. There is something to live on and motivation to sell a business is not necessarily.

The question is how to talk to people who have created a company, e.g. for 20-30 years, but have not been developing for 10 years. How to buy them Exchange shares or invite to create an international group in whole or in parts?

What are other options to grow in markets where there are many smaller but local entrepreneurs who have created their business from scratch and have a very emotional attitude to it.

If you have experience in this type of transactions, please send their brief description to jacek.mamot @ k2c.pl or submit form below 

  Dane kontaktowe eksperta


  Doświadczenie eksperta

  rok w którym brał udział w podobnym projekcie M&A*
  wielkość transakcji w mln EUR*

  branża*
  kraj kupującego*
  kraj kupowanego*