Odpowiedź na pytanie “dlaczego uważasz, że znasz drogę i cel” – to temat na oddzielny webinar – może warto go zrobić wspólnie?
<www.linkedin.com/in/rafal-kaminski/> Rafał Kamiński 10:29
temat i pomysł webinaru brzmi dobrze 🙂