Badanie “Barometr robotyzacji MŚP”: firmy planują inwestować w robotyzację
www.plastech.pl/wiadomosci/Badanie-Barometr-robotyzacji-MSP-firmy-pl anuja-15429
Najwyższe zapotrzebowanie na robotyzację występuje w poniższych branżach:
Polska:
* papier, wyroby papiernicze, druk (46,7%), * przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkty chemiczne (43,6%), * metale i maszyny (37%), * elektryczna i elektroniczna (34,8%), * żywność i wyroby tytoniowe (31,3%), * drewno, wyroby z drewna / meble (27,6%), * motoryzacja (23,5%) oraz * tekstylia, skóra, odzież (19,2%).

Roboty przemysłowe i współpracujące
automatykaonline.pl/Artykuly/Robotyka/Roboty-przemyslowe-i-wspolprac ujace