to BE or NOT to be LEAN

to BE or NOT to be LEAN

Tym razem z pasją próbowałem wykazać, że: 1) co do zasady LEAN w Polsce nie działa, a nieliczne wyjątki potwierdzają tylko tę regułę 2) projekty strategiczne w polskich warunkach są łatwiejszą i skuteczniejszą metodą wdrażania zmian LEAN trudno wdrożyć w polskich...