Usługi
 • Operacjonalizacja Sprzedaży

  OS-ikonaOperacjonalizacja Sprzedaży to optymalny podział ról, zadań i odpowiedzialności w zespołach sprzedażowych oraz operacyjne zarządzanie pracą zespołu sprzedażowego, dzięki którym Twój zespół sprzedaży kilkukrotnie zwiększy swoją efektywność i skuteczność.

  Sprawdź czy Operacjonalizacja Sprzedaży jest dla Ciebie.
  Wykorzystaj w pełni potencjał Twojego zespołu sprzedaży.
 • Zarządzanie kryzysem

  kryzysSłowo "kryzys" (w języku chińskim "weiji") składa się z dwóch znaków; pierwszy z nich odznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie, drugi natomiast to początek nowej drogi lub szansa.

  Wykorzystaj kryzys w Twojej firmie jako impuls do niezbędnych zmian. Daj sobie szansę na wyrwanie się z impasu i "wyjście na prostą".

, 1) == 0)?