Zrealizowane projekty

Konsultanci K2 Consulting to osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i reorganizacyjnych. Posiadają dogłębną wiedzę i umiejętności w obszarach zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, inżynierii oprogramowania oraz przywództwa, motywacji, komunikacji, mediacji i negocjacji. W realizowanych projektach K2 Consulting wykorzystuje najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy, za każdym razem adaptując je do potrzeb realizowanego projektu. Dostarcza oczekiwane rezultaty i produkty o wymaganej jakości w uzgodnionych terminach i budżecie, za każdym razem, bez względu na obiektywne trudności i wysoki poziom ryzyka, jaki towarzyszy wdrażaniu zmian organizacyjnych i systemowych. Poprzez wsparcie K2 Consulting nasi Klienci zyskują istotny wpływ na rozwój swojej firmy, budowanie jej wartości, poprawę satysfakcji jej klientów, optymalizację działań operacyjnych oraz wzrost zadowolenia pracowników.

Poniżej prezentujemy problematykę i krótki opis wybranych projektów.Zarządzanie projektem wprowadzenia na rynek nowego produktu PDF Drukuj Email
Zarządzanie projektem wprowadzenia na rynek nowego produktu

W związku z wprowadzeniem na rynek nowego produktu nasz Klient, potrzebował Kierownika Projektu do zarządzania nowo powołanym projektem. Dostawcą nowego produktu był zagraniczny kontrahent. Produkcja, czy też dostosowanie produktu do potrzeb Klienta polegała na stworzeniu odpowiedniego oprogramowania i customizacji produktu. W związku z tym należało przygotować specyfikację w zakresie wyglądu i funkcjonalności produktu oraz ułożyć harmonogram (przygotowanie, dostawa, testy prototypu). Nasz Klient uznał ostateczny termin wejścia produktu na rynek za dość ryzykowny dlatego, aby uniknąć opóźnień, zdecydował się na wsparcie konsultantów wyspecjalizowanych w zarządzaniu projektami wysokiego ryzyka. Konsultanci K2 Consulting udzielili wsparcia w zarządzaniu projektem w zakresie:

 • Planowania i kontroli postępu prac (monitorowanie stanu realizacji zadań, status meeting, aktualizacja harmonogramu o wartości faktyczne)    
 • Zarządzania ryzykiem (identyfikacja i rejestracja zagrożeń, planowanie działań zaradczych, kontrola realizacji działań zaradczych)       
 • Zarządzania zmianą (rejestracja wniosków o zmianę, analiza i akceptacja wniosków, wprowadzanie zaakceptowanych zmian do harmonogramu)
 • Konsolidacji i kontroli jakości dokumentacji powstającej w projekcie
 
Studium Możliwości optymalizacji zapasów PDF Drukuj Email
Studium Możliwości optymalizacji zapasów

Nasz Klient Kierownik Działu Logistyki opracował projekt usprawnienia procesów planowania zakupów i zamawiania towarów w magazynie centralnym oraz sieci dystrybucyjnej. W ramach projektu zaproponowane zostały rozwiązania dotyczące modeli uzupełniania zapasów w sieci i dobór parametrów sterujących w obszarze zarządzania zapasami i transportu, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie kosztów i optymalizacja poziomu zapasów. Kierownik Działu Logistyki postawił sobie za cel zmniejszenie poziomu zapasów. Wykonaliśmy dla niego Studium Możliwości, które wskazało optymalny wariant oraz szacunkowe, możliwe do osiągnięcia oszczędności z tytułu wdrożenia zmian w zarządzaniu zapasami. Projekt dotyczył około 11 procesów, obsługiwanych obecnie przez 3 systemy informatyczne i wymagał zaangażowania około 10 Departamentów z pionu Sprzedaży, Marketingu, Finansów i IT. 

 
Wsparcie dla Kierownika Projektu wdrożenia PMO PDF Drukuj Email
Wsparcie dla Kierownika Projektu wdrożenia PMO

Nowozatrudniony menedżer otrzymał zadanie zaplanowania wdrożenia Project Management Office. Nasi konsultanci wspierają go w przygotowaniu planu wdrożenia PMO w części dotyczącej komunikacji projektu oraz zarządzania ryzykiem. Naszym zadaniem było opracowanie:

 • Planu komunikacji:
   - do organizacji (wizja, misja PMO, postęp prac)
   - do członków zespołu projektowego (przygotowanie do kick-offa)
   - do Sponsora (raportowanie postępu prac, komunikacja krytycznych produktów projektu, komunikacja podsumowania projektu)
 • Planu  zarządzania ryzykiem - w tym celu na podstawie analizy AS-IS oraz wywiadów z pracownikami zidentyfikowaliśmy (opisaliśmy) ryzyka i opracowaliśmy działania zaradcze. Byliśmy odpowiedzialni za aktualizację planu (identyfikację i plan działań dla zagrożeń)
 • Dokumentu Organizacja projektu, który dotyczył kwestii:
   - Struktury projektu, grup zadaniowych         
   - Członków zespołu, kandydatów na lidera         
   - Komitetu sterującego        
   - Motywacji
 
Wsparcie w uruchomienia portalu internetowego PDF Drukuj Email

Zrealizowaliśmy i realizujemy?

Wsparcie dla Kierownika Projektu uruchomienia nowego portalu internetowego

Jeden z naszych kluczowych Klientów realizował projekt związany z uruchomieniem portalu internetowego. Przedsięwzięcie miało charakter strategiczny, dlatego istotne było zakończenie inwestycji w założonym terminie i budżecie. Z naszej strony Klient otrzymał wsparcie doświadczonego Senior Project Managera  w zarządzaniu projektem, w szczególności w zakresie:

 • Planowania projektu
 • Planowania działań zaradczych dla zagrożeń
 • Zarządzania zmianą w projekcie
 • Wsparcia w ramach prac dotyczących tworzenia planu zarządzania projektem (zarządzanie jakością, organizacja procesu realizacji projektu)
 • Monitorowania stanu realizacji zadań i aktualizacji harmonogramu projektu
 • Identyfikacji ryzyk i aktualizacji rejestru zagrożeń (prawdopodobieństwo, wpływ skutek, przyczyny, planowane i podjęte działania)
 • Planowania działań zaradczych, zlecania zadań, komunikacji
 • Prezentacji stanu obsługi zagrożeń oraz stanu realizacji prac Zleceniodawcy
 • Rejestracji wniosków o zmianę, analizy i akceptacji wniosków, wprowadzania zmian do harmonogramu projektu

Dodatkowym utrudnieniem w projekcie była zmiana na stanowisku Kierownika Projektu po stronie Klienta. Zapewniliśmy ciągłość prac w projekcie. Dzięki naszemy zaangażowaniu projekt realizowany był sprawniej, na bieżąco obsługiwane były pojawiające się zagrożenia.

 
Negocjowanie kontraktu na dostawę sieci dostępowej PDF Drukuj Email
Negocjowanie kontraktu na dostawę sieci dostępowej

Uczestniczyliśmy w przygotowaniu oferty i  kontraktu specyfikującego przedmiot zamówienia oraz istotne warunki dostawy sieci dostępowej na potrzeby systemu łączności radiowej dla służb ratowniczych. Nasz Klient był członkiem konsorcjum utworzonego w celu realizacji w/w projektu. Projekt miał być realizowany w ramach zobowiązań offsetowych koncernu Lockhid-Martin pod warunkiem, że zostanie uruchomiony w określonym terminie. Nasi konsultanci reprezentowali Klienta w obszarze Project Managementu oraz podczas prac komitetów konsorcjum, a także negocjowali w imieniu Klienta warunki kontraktu.

 
Zarządzanie zagrożonym projektem - recovery PDF Drukuj Email
Zarządzanie zagrożonym projektem - recovery

Przejęliśmy i z sukcesem poprowadziliśmy zagrożone projekty wdrożenia systemów raportowych. W chwili przejęcia projektów terminy zakończenia były przekroczone, a projekty przynosiły straty w nieustalonej wysokości. Projekty nie miały planu, a harmonogramy były nieaktualne i niekompletne. Nie było uzgodnionej listy produktów jakie zostaną dostarczone w ramach realizacji projektów. Klient źle oceniał relacje z dotychczasowym wykonawcą (sposób prowadzenia prac, komunikacja, jakość dostarczanych produktów). Zastosowane przez nas rozwiązanie ze względu na złożoność zagadnienia i problemy obejmowało trzy etapy:

 • Etap 1: określenie zadań do wykonania, przydzielenie zasobów o wymaganych kwalifikacjach do realizacji zadań, określenie terminów i kosztów realizacji, doprowadzenie do podjęcia decyzji przez Sponsora o kontynuacji lub wycofaniu się z projektu
 • Etap 2: zarządzanie projektem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, monitorowanie postępu prac
 • Etap 3: podsumowanie projektu oraz Lessons Learned, przekazanie naszej wiedzy i doświadczeń 
 
Zarządzanie dostępem użytkowników do systemów informatycznych - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
Zarządzanie dostępem użytkowników do systemów informatycznych - Studium Wykonalności

Nasz Klient postanowił usprawnić procesy zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych. W związku z potrzebami Klienta zdefiniowano następujące cele projektu:

 • uproszczenie oraz maksymalna automatyzacja procesu nadawania, zmiany i odbierania uprawnień użytkownikom oraz procesu wystawiania certyfikatów
 • zwiększenie kontroli nad udzielaniem dostępu i uprawnień dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych
 • usystematyzowanie procesu oraz określenie wszelkiego rodzaju terminów realizacji pewnych czynności i osób za nie odpowiedzialnych

W wyniku realizacji projektu oczekiwano:

 • zmniejszenia ilości zapytań kierowanych do administratora bezpośrednio od użytkowników
 • zmniejszenia kolejki oczekujących na certyfikat i skrócenia czasu oczekiwania na certyfikat
 • skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie dostępu do systemów  informatycznych
 • zmniejszenia liczby rozmów przychodzących do działu wspierającego sprzedaż
 • zwiększenia satysfakcji dealerów

Klient powierzył nam zamodelowanie procesów zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych. Prace analityczne obejmowały ustalenie przebiegu 3 procesów obsługiwanych przez 9 systemów. W uzgodnieniach prawidłowego przebiegu procesów uczestniczyły osoby z 10 komórek organizacyjnych w centrali oraz pracownicy sklepów firmowych. Opracowany przez nas docelowy model procesów został wykorzystany przez Klienta do samodzielnego wdrożenia zmian w obszarze zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych.  

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, 1) == 0)?