Zrealizowane projekty

Konsultanci K2 Consulting to osoby z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i reorganizacyjnych. Posiadają dogłębną wiedzę i umiejętności w obszarach zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, inżynierii oprogramowania oraz przywództwa, motywacji, komunikacji, mediacji i negocjacji. W realizowanych projektach K2 Consulting wykorzystuje najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy, za każdym razem adaptując je do potrzeb realizowanego projektu. Dostarcza oczekiwane rezultaty i produkty o wymaganej jakości w uzgodnionych terminach i budżecie, za każdym razem, bez względu na obiektywne trudności i wysoki poziom ryzyka, jaki towarzyszy wdrażaniu zmian organizacyjnych i systemowych. Poprzez wsparcie K2 Consulting nasi Klienci zyskują istotny wpływ na rozwój swojej firmy, budowanie jej wartości, poprawę satysfakcji jej klientów, optymalizację działań operacyjnych oraz wzrost zadowolenia pracowników.

Poniżej prezentujemy problematykę i krótki opis wybranych projektów.Project Recovery - zarządzanie kryzysem w projekcie PDF Drukuj Email

Czwartek, 12 czerwca, godzina 18.30.
Dzwoni telefon...

- Panie Jacku, czy ja dobrze pamiętam że wasza firma zajmuje się zarządzaniem kryzysem?
- Tak
- Bo my właśnie mamy kryzys. 17 kwietnia wdrożyliśmy nową wersję systemu ERP i firma praktycznie przestała działać, czy mógłby się pan jutro spotkać z  prezesem?
- Oczywiście
- Świetnie! W takim razie zapraszam do nas na spotkanie z Zarządem jutro o 10:00.

W piątek rano na spotkaniu z Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za IT oraz szefem sprzedaży poznaję rozmiary kryzysu.
Po wdrożeniu nowej wersji systemu ERP procesy  sprzedaży, dystrybucji i ewidencji księgowej zostały praktycznie sparaliżowane.

Więcej…
 
Optymalizacja kosztów drukowania, kopiowania i skanowania PDF Drukuj Email

Nasz Klient, po dwóch nieskutecznych podejściach do realizacji kompleksowego projektu optymalizacji kosztów drukowania, kopiowania i skanowania, zgłosił się do nas z prośbą o wsparcie w zaprojektowaniu, zaplanowaniu i zarządzaniu wdrożeniem całego przedsięwzięcia.
Projekt dotyczył ok 2500 wykorzystywanych urządzeń rozmieszczonych w 200 lokalizacjach Klienta na terenie całego kraju.

Więcej…
 
Opracowanie i wdrożenie zmian w zakresie obsługi klientów - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
Opracowanie i wdrożenie zmian w zakresie obsługi klientów - Studium Wykonalności

W związku z decyzją naszego Klienta o przeniesieniu odpowiedzialności za obsługę lojalnościową obecnych klientów z pionu Sprzedaży do Pionu Operacyjnego, dyrektor Departamentu CRM odpowiedzialny za wykonanie decyzji, zlecił konsultantom K2 Consulting:

 • Opracowanie modelu biznesowego rozwiązania
 • Opracowanie planu wdrożenia
 • Wdrożenie pilotowe nowego procesu

W wyniku przeprowadzenia wstępnej analizy sytuacji oraz potrzeb Zleceniodawcy doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie podzielenie przedsięwzięcia na dwa etapy:

 • Opracowanie analizy biznesowej rozwiązania:
  • opisanie obecnego przebiegu procesu oraz zaprojektowanie i uzgodnienie docelowego przebiegu procesu
  • udokumentowanie zakresu informatycznego wsparcia dla obecnego oraz docelowego przebiegu procesu
 • Opracowanie planu wdrożenia i wdrożenie Pilota:
  • opracowanie i uzgodnienie planu wdrożenia nowego procesu
  • zapewnienie, że uzgodnione rozwiązanie nie stwarza dodatkowych zagrożeń
  • przeprowadzenie wdrożenia pilotowego, podsumowanie i rekomendacja dla wdrożenia w całej organizacji

Wypracowanie planu wprowadzenia zmian związanych z obsługą lojalnościową klientów wymagało współpracy z pracownikami 7 komórek organizacyjnych i modyfikacji 3 procesów obsługiwanych przez 6 systemów informatycznych.

 
Wdrożenie systemu sprzedaży kredytowej - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
Wdrożenie systemu sprzedaży kredytowej - Studium Wykonalności

W związku z planowanym wdrożeniem systemu sprzedaży ratalnej w sieci salonów firmowych wspieraliśmy naszego Klienta w:

 • opracowaniu i rozesłaniu do potencjalnych partnerów finansowych Listu Intencyjnego określającego cele i zasady współpracy
 • wykonaniu szczegółowej analizy rozwiązania pod kątem zmian biznesowych
 • opracowaniu wspólnie z Partnerami projektu oferty kredytowej dla Klientów
 • doprowadzeniu do podpisania z Partnerami MoU (Memorandum of Understanding) określającego zasady współpracy w procesie sprzedaży na raty
 • negocjacjach ostatecznych warunków współpracy
 • przeprowadzeniu wymaganych uzgodnień z autoryzowanymi przestawicielami handlowymi
 • utworzeniu wstępnego planu projektu zaakceptowanego przez wykonawców i partnerów finansowych.

Projekt obejmował zmiany w 11 procesach obsługiwanych przez 7 systemów. Projekt trwał około 7 m?cy i wymagał zaangażowania 19 komórek organizacyjnych Klienta. 

 
Zmiana procesu naliczania prowizji od sprzedaży - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
 Zmiana procesu naliczania prowizji od sprzedaży - Studium Wykonalności

Na prośbę Klienta opracowaliśmy Studium Wykonalności dla zmiany procesu naliczania prowizji od sprzedaży. Celem projektu było rozwiązanie następujących problemów Klienta:

 • wysoka pracochłonność w naliczaniu prowizji wynikająca z rozproszenia danych potrzebnych do naliczania prowizji.
 • duża liczba błędów pojawiających się podczas naliczania prowizji i wyliczania korekt spowodowanych brakiem ceny sprzedaży IMEI

W tym celu został opracowany:

 • Model biznesowy (procesów gospodarczych)
 • Model systemowy
 • Plan wdrożenia zmian  

W wyniku opracowania Studium Możliwości okazało się, że wdrożenie zmian rozwiązujących problemy jest skomplikowane i kosztowne. Wymagało zmian w około 10 systemach informatycznych i w około 16 procesach gospodarczych. Studium Wykonalności wykazało, iż korzyści z wdrożenia rozwiązania są niewspółmierne do nakładów jakie należało by ponieść na wdrożenie zmian. Tym samym Studium Wykonalności dostarczyło argumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o zaniechaniu przedsięwzięcia.  

 
Wsparcie użytkowników systemu ofert utrzymaniowych PDF Drukuj Email
Nasz klient, operator komórkowy, wdrożył system wspierający tworzenie i obsługę ofert utrzymaniowych dla Klientów. Systemu zaczyna używać ponad 3000 użytkowników: pracowników punktów sprzedaży, operatorów Call Center i opiekunów promocji. Proces realizacji kampanii marketingowych mających na celu utrzymanie Klientów jest jednym z kluczowych obszarów działania.

Wspólnie z Pionem Marketingu i Sprzedaży nasz zespół organizuje i proces wspierania użytkowników, tworzy narzędzia umożliwiające rejestrację zgłaszanych problemów, śledzenie statusu ich rozwiązywania oraz przechowujacego historię podjętych działań.

Ponieważ Klienci nie mogą czekać, a problemy systemowe w punktach sprzedaży wydłużają jego obsługę, krytycznym jest, aby nasz zespół błyskawicznie reagował na zgłoszenia i wywiązywał się z uzgodnionych z Klientem paramentów SLA. W ramach realizacji swoich zadań Konsultanci są w stałym kontakcie z administratorami systemów, biznesowymi opiekunami aplikacji oraz działami wspierającymi działania sprzedażowe.

Zespół oprócz obsługi zgłaszanych problemów proponuje zmiany i udoskonalenia do kolejnych wersji systemu, przygotowuje raporty.

Wsparcie użytkowników okazuje się pełnym sukcesem o czym świadczą liczne opinie i pochwały otrzymane zarówno ze strony Kierowników punktów sprzedaży, jak i pracowników centrali.

Czas realizacji projektu: 3 lata

 
Wsparcie w przygotowaniu kontraktu na wdrożenie systemu CRM PDF Drukuj Email
Wsparcie w przygotowaniu kontraktu na wdrożenie systemu CRM

Wspieraliśmy naszego kluczowego Klienta w fazie analizy i zaplanowania wdrożenia systemu CRM, która obejmowała przygotowanie kontraktu z dostawcą systemu. W ramach projektu:

 • wspieraliśmy dział IT w zarządzaniu projektem
 • zarządzaliśmy procesem negocjacji
 • koordynowaliśmy przygotowanie planu projektu, a w szczególności:
  - Harmonogramu
  - Procedur zarządzania zmianami w projekcie
  - Organizacji projektu (struktura)
  - Wytycznych do planu zapewnienia jakości         
  - Wytycznych do planu zarządzania ryzykiem

Dodatkowo wspieraliśmy Klienta w przygotowaniu: modelu procesów dla kampanii oraz uzgodnień dotyczących zakresu i warunków świadczenia usług serwisowych.

Po rozpoczęciu prac wdrożeniowych wspieraliśmy Kierownika Projektu wdrożenia systemu CRM w:

 • Zarządzaniu ryzykiem w projekcie
 • Zarządzaniu zmianą w projekcie
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, 1) == 0)?