Badanie: Zarządzanie kapitałem pracującym w polskich firmach PDF Drukuj Email


Pojęcie kapitału pracującego odnosi się do ilości gotówki, jakiej firma potrzebuje na finansowanie codziennych operacji. Inaczej mówiąc, na zamianę gotówki zapłaconej za towary zakupione u dostawców, z powrotem w pieniądze pozyskane od klientów.

Cel badania:

Odkrycie praktyki gospodarowania kapitałem pracującym w polskich firmach.

Przedmiot badania:

Czynniki kształtujące poziom kapitału pracującego:

Respondenci:

Badanie jest skierowane wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za obszary finansów, controllingu.

Główne założenia / tezy, które między innymi chcielibyśmy zbadać:

 • Na ile w firmach istnieje świadomość skali kapitału zamrożonego w różnych obszarach przedsiębiorstwa, na ile jest on obiektem pomiarów, stałego monitorowania;
 • Jakie dobre praktyki w obszarze optymalizacji kapitału pracującego stosują firmy;
 • Jaką rolę w optymalizacji kapitału pracującego odgrywają narzędzia ERP i BI;
 • Czy i na ile skutecznie firmy wdrażają zmiany, których celem jest redukcja zapotrzebowania na kapitał pracujący. Jakie są podstawowe artykułowane ryzyka, kluczowe czynniki sukcesu i korzyści.

Jakie są priorytety (cele) optymalizacji kapitału pracującego dla danej branży / modelu biznesowego?

 • Przyspieszenie rotacji zapasów (Days Inventory Outstanding - DIO)
 • Przyspieszenie rotacji należności (Days Sales Outstanding - DSO)
 • Wydłużenie rotacji zobowiązań (Days Payable Outstanding - DPO)
 • Skrócenie cyklu konwersji gotówki (Cash Conversion Cycle - CCC)

Poziom dojrzałości firm w gospodarowaniu kapitałem pracującym
(pomiar cyklu konwersji gotówki):

 • Firmy o najwyższym poziomie dojrzałości (CCC <= 11 dni)
 • Firmy o średnim poziomie dojrzałości (CCC <= 54 dni)
 • Firmy o niskim poziomie dojrzałości (CCC > 54 dni)

Jakie są artykułowane powody uruchamiania inicjatyw związanych z optymalizacją kapitału pracującego:

 • Zbytnie uzależnienie przedsiębiorstwa od finansowania zewnętrznego
 • Poprawa rentowności
 • Presja właścicieli na optymalizację procesów
 • Brak kapitału dla wsparcia inicjatyw związanych z pozyskiwaniem nowych obszarów rynku
 • Ochrona płynności finansowej na niezadowalającym poziomie;
 • Brak kapitału dla biznesowej ekspansji i przejęć;
 • Niewystarczająca wielkość budżetów poszczególnych działów;
 • Niezadowalający zwrot z inwestycji w system ERP / BI;
 • Niezadowolenie z obecnych możliwości inwestowania krótkoterminowego;
 • Okresowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej;

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Strategiczne Wyzwanie - Optymalizacja kapitału pracującego", autorstwa Marka Kuszneruka, pomysłodawcy i koordynatora badania.

Koordynator i autor badania

Kierownik Projektu

 
, 1) == 0)?