Mniej niezależności, więcej szans PDF Drukuj Email
Dawid Michnik

Polscy managerowie IT w międzynarodowych korporacjach mają mniejszą autonomię, niż ich koledzy w rodzimych firmach. Jeśli jednak pogodzą się z tą stratą, mogą wiele zyskać. To, że są Polakami nie ma znaczenia - mają szansę na rozwój i awans w swojej organizacji.

Odcienie szarości

W związku z organizacją debaty dotyczącej roli polskiego CIO w międzynarodowej korporacji przeprowadziliśmy badanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu szefów IT polskich oddziałów międzynarodowych korporacji. Pytaliśmy o to, jaką autonomią dysponują w ramach swojej organizacji, a także z jakimi korzyściami i zagrożeniami wiąże się taka forma pracy.

Ponad połowa respondentów przyznała, że ich niezależność jest ograniczona lub nie można mówić o jakiejkolwiek autonomii. 40% CIO cieszy się jednak dużą lub pełną swobodą. Te wyniki mogą zaskoczyć szczególnie tych, którzy żyją w przekonaniu, że kiedy firma staje się częścią międzynarodowej organizacji, lokalni managerowie tracą wpływ na podejmowane decyzję. Okazuje się, że nie warto formułować tutaj twardych reguł. W zależności od struktury organizacyjnej korporacji i od panującej w niej kultury, rola polskiego CIO może, ale nie musi być ograniczona.

poziom autonomii_wykres

O ile poziom autonomii CIO w międzynarodowej korporacji zazwyczaj jest ograniczany względem swobody, którą cieszył się jako dyrektor IT w rodzimej firmie, o tyle managerowie, którzy wzięli udział w naszym badaniu przyznają, że praca w organizacji o zasięgu międzynarodowym to więcej szans niż zagrożeń. Tak myśli 52% respondentów, z czego 9% uznało, że tych szans jest zdecydowanie więcej. Odwrotną diagnozę postawiło 15% biorących udział w badaniu (dla 5% wejście do takiej organizacji oznacza zdecydowanie więcej zagrożeń niż korzyści). Biorąc pod uwagę, że aż co trzeci CIO uznał, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, uznać można że przewaga optymistów nad pesymistami jest w istocie bardzo duża.

szanse i zagrozenia_wykres

Szanse i zagrożenia

CIO zapytaliśmy także jakie konkretnie korzyści i zagrożenia mają na myśli. Odpowiedzi było bardzo wiele, ale część z nich powtarzała się bardzo często. Wśród zagrożeń managerowie najczęściej wymieniali ograniczenie niezależności i decyzyjności. Wielu uznało także, że włączenie do struktur międzynarodowych wiąże się z utratą elastyczności i przewag konkurencyjnych przejmowanych firm.

W czasie swojego wystąpienia na wrześniowej debacie Tomasz Ożdżeński, I/T Manager Eastern Europe w Johnson & Johnson Poland, zobrazował ten problem w następujący sposób: "Działamy w macierzy i często, żeby coś zrobić, należy uzyskać akceptację z bardzo wielu obszarów. To powoduje, że procesy decyzyjne które kiedyś, przy dobrych, partnerskich relacjach w firmie sprowadzały się do 5-cio minutowej rozmowy z prezesem, w tej chwili mogą stanowić znaczącą pozycję w harmonogramie całego przedsięwzięcia".

W badaniu CIO wymieniali także zagrożenie korporacyjną rutyną, koniecznością zatrudniania pracowników narzuconych przez centralę, ciągłą potrzebę poszukiwania kompromisów między interesami centrali i lokalnych oddziałów, a także wzrost kosztów.

Po stronie szans najczęściej pojawiała się perspektywa rozwoju osobistego, zwiększenia odpowiedzialności i możliwość awansu. To prztyczek w nos wszystkim złośliwcom, którzy próbowali rozwijać skrót CIO, jako "Career Is Over".

Równie często wymieniana była szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, rozbudowy kontaktów międzynarodowych i obserwację inspirujących praktyk i modeli zarządzania. Wielokulturowość, jako aspekt pracy w międzynarodowej korporacji, nie dla wszystkich jest jednak jednoznacznie pozystywna."Wielokulturowość ma blaski i cienie" - twierdzi Tomasz Ożdżeński - "Blaskiem będzie dla managera możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności i otwarcie nowych horyzontów rozwoju osobistego. Cień pada czasem na zdolność szefa IT do adaptacji do międzynarodowego i wielokulturowego środowiska, w którym spotyka się z dużą różnorodnością kulturowa, ograniczeniem autonomii, komplikacją procesów i wzrostem znaczenia 'polityki' korporacyjnej. Ostatecznie zdarza się, że skuteczny manager stojący na czele IT w lokalnej firmie nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odchodzi."

Praca w strukturach korporacji międzynarodowej daje także możliwość wzięcia udziału w dużych projektach strategicznych, których skala wielokrotnie przewyższa to, co można osiągnąć działając na krajowym rynku. CIO zwracają także uwagę, że korporacja daje dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązać informatycznych, które często z powodu ceny, były poza zasięgiem polskich firm. "To, co wcześniej było nieosiągalne, teraz jest możliwe" - podsumowuje Ożdżeński.

szanse i zagrożenia

Teraz Polska?

Poza tymi najważniejszymi szansami respondenci wymieniali także czysto biznesowe możliwości osiągania synergii w zakresie wspólnych usług oraz zmniejszenie kosztów poprzez lokowanie w Polsce centrów kompetencyjnych. 
, 1) == 0)?