40 największych problemów z wdrożeniem CRM PDF Drukuj Email

Uczestnicy przeprowadzonego w czerwcu 2009r. badania wskazali ponad 40 różnych problemów pojawiających się we wdrożeniu systemu CRM, które ich zdaniem mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Przygotowany przez K2 Consulting raport podsumowujący wyniki badania prezentuje spojrzenie decydentów wdrożenia, dostawców rozwiązań, odbiorców jak i znawców tematyki, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami o największych problemach wdrożeń CRM, symptomach ich wystąpienia, skutkach dla projektu i organizacji oraz zalecanych działaniach zaradczych.

Eksperci biorący udział w opracowaniu raportu:
  Andrzej Matuszyński - Dyrektor Marketingu i Obsługi Klienta - Cyfrowy Polsat S.A.
  Aneta Gałka - Analityk CRM ? Infovide-Matrix
  Beata Hoffmann ? Partner - PROCEO|HOFFMANN Consulting Group
  Maciej Buś ? Menedżer projektu - Akademia Telemarketingu
  Małgorzata Gawrysiak - Dyrektor handlowy grupy produktowej Contact Center i Aplikacji - NextiraOne
  Marek Dębowski ? właściciel - Informatica Humana
  Piotr Zinkiewicz - Dyrektor Działu Zarządzania i Rozwoju CRM ? Netia S.A.
  Rafał Jarosz - Partner Zarządzający PROCEO|HOFFMANN Consulting Group
  Tadeusz Wójcicki - Generali
  Tomasz Górecki - właściciel - PMTG

10 największych problemów to:

  1. Brak właściwie zdefiniowanego celu wdrożenia systemu CRM wynikający z niezrozumienia idei CRM
  2. Brak świadomości i poparcia projektu na najwyższym poziomie zarządzania w firmie
  3. Brak analizy potrzeb organizacji i oczekiwań klientów przed rozpoczęciem wdrożenia
  4. Brak udziału użytkowników końcowych w wypracowaniu rozwiązań 
  5. Brak możliwości integracji systemu CRM z innymi systemami w firmie 
  6. Brak ustalonego sposobu komunikacji pomiędzy członkami zespołów projektowych oraz brak zarządzania informacją o realizowanym projekcie 
  7. Definiowanie celu projektu na poziomie jednego działu/departamentu w firmie 
  8. Brak świadomości, że do osiągnięcia celu konieczne będą zmiany procesów biznesowych 
  9. Projekt jest zarządzany przez osobę o niewystarczających kompetencjach 
  10. Brak przedwdrożeniowej analizy infrastruktury informatycznej

 Odpowiedz na 5 prostych pytań i pobierz pełną wersję raportu: Największe ryzyka wdrożeń systemów CRM.

 
, 1) == 0)?