Zmiana zasad subsydiowania telefonów - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
Zmiana zasad subsydiowania telefonów - Studium Wykonalności

Nasz Klient, Operator Telefonii Komórkowej postanowił:

  • zmienić sposób subwencjonowania aparatów telefonicznych
  • usprawnić proces obsługi problemów zgłaszanych przez partnerów handlowych
  • wdrożyć szereg zmian i usprawnień w systemach informatycznych obsługujących proces związany z subsydiowaniem i rozliczaniem telefonów

W odpowiedzi na potrzeby Klienta zaproponowaliśmy realizację Studium Wykonalności. Celem projektu była zmiana sposobu subwencjonowania aparatów telefonicznych w taki sposób, aby:

  • koszty subsydiowania telefonów były ponoszone po pozyskaniu klienta i poprawnie naliczane,
  • istniała możliwość regulacji cen sprzedaży telefonów agentom zgodnie z sytuacją panującą na rynku.

W związku z przyjętymi celami założono, że sprzedaż aparatów telefonicznych Agentom będzie się odbywała po cenie nie niższej niż cena zakupu od producentów. Natomiast subsydiowanie telefonów do cen promocyjnych będzie następowało po sprzedaży klientowi. Szacowano, że zmiany ograniczą straty jakie powodował wyciek subsydiowanych telefonów poza sieć Operatora i przyniosą firmie oszczędności finansowe w wysokości około 13 mln PLN w ciągu roku i 39 mln PLN w ciągu 3 lat. Osiągnięcie założonych celów wymagało zaangażowania w projekt 17 departamentów, zmian w 10 procesach obsługiwanych przez 12 systemów informatycznych. Projekt został zrealizowany w terminie i budżecie. Osiągnięte zostały wszystkie cele projektu oraz wdrożony został nowy system informatyczny do wsparcia rozwiązywania problemów związanych z obsługą procesów subsydiowania i rozliczania telefonów. 

 
, 1) == 0)?