Zarządzanie dostępem użytkowników do systemów informatycznych - Studium Wykonalności PDF Drukuj Email
Zarządzanie dostępem użytkowników do systemów informatycznych - Studium Wykonalności

Nasz Klient postanowił usprawnić procesy zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych. W związku z potrzebami Klienta zdefiniowano następujące cele projektu:

  • uproszczenie oraz maksymalna automatyzacja procesu nadawania, zmiany i odbierania uprawnień użytkownikom oraz procesu wystawiania certyfikatów
  • zwiększenie kontroli nad udzielaniem dostępu i uprawnień dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych
  • usystematyzowanie procesu oraz określenie wszelkiego rodzaju terminów realizacji pewnych czynności i osób za nie odpowiedzialnych

W wyniku realizacji projektu oczekiwano:

  • zmniejszenia ilości zapytań kierowanych do administratora bezpośrednio od użytkowników
  • zmniejszenia kolejki oczekujących na certyfikat i skrócenia czasu oczekiwania na certyfikat
  • skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie dostępu do systemów  informatycznych
  • zmniejszenia liczby rozmów przychodzących do działu wspierającego sprzedaż
  • zwiększenia satysfakcji dealerów

Klient powierzył nam zamodelowanie procesów zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych. Prace analityczne obejmowały ustalenie przebiegu 3 procesów obsługiwanych przez 9 systemów. W uzgodnieniach prawidłowego przebiegu procesów uczestniczyły osoby z 10 komórek organizacyjnych w centrali oraz pracownicy sklepów firmowych. Opracowany przez nas docelowy model procesów został wykorzystany przez Klienta do samodzielnego wdrożenia zmian w obszarze zarządzania uprawnieniami i zgłoszeniami użytkowników systemów informatycznych.  

 
, 1) == 0)?