Zarządzanie zagrożonym projektem - recovery PDF Drukuj Email
Zarządzanie zagrożonym projektem - recovery

Przejęliśmy i z sukcesem poprowadziliśmy zagrożone projekty wdrożenia systemów raportowych. W chwili przejęcia projektów terminy zakończenia były przekroczone, a projekty przynosiły straty w nieustalonej wysokości. Projekty nie miały planu, a harmonogramy były nieaktualne i niekompletne. Nie było uzgodnionej listy produktów jakie zostaną dostarczone w ramach realizacji projektów. Klient źle oceniał relacje z dotychczasowym wykonawcą (sposób prowadzenia prac, komunikacja, jakość dostarczanych produktów). Zastosowane przez nas rozwiązanie ze względu na złożoność zagadnienia i problemy obejmowało trzy etapy:

  • Etap 1: określenie zadań do wykonania, przydzielenie zasobów o wymaganych kwalifikacjach do realizacji zadań, określenie terminów i kosztów realizacji, doprowadzenie do podjęcia decyzji przez Sponsora o kontynuacji lub wycofaniu się z projektu
  • Etap 2: zarządzanie projektem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, monitorowanie postępu prac
  • Etap 3: podsumowanie projektu oraz Lessons Learned, przekazanie naszej wiedzy i doświadczeń 
 
, 1) == 0)?