Wsparcie dla Kierownika Projektu wdrożenia PMO PDF Drukuj Email
Wsparcie dla Kierownika Projektu wdrożenia PMO

Nowozatrudniony menedżer otrzymał zadanie zaplanowania wdrożenia Project Management Office. Nasi konsultanci wspierają go w przygotowaniu planu wdrożenia PMO w części dotyczącej komunikacji projektu oraz zarządzania ryzykiem. Naszym zadaniem było opracowanie:

 • Planu komunikacji:
   - do organizacji (wizja, misja PMO, postęp prac)
   - do członków zespołu projektowego (przygotowanie do kick-offa)
   - do Sponsora (raportowanie postępu prac, komunikacja krytycznych produktów projektu, komunikacja podsumowania projektu)
 • Planu  zarządzania ryzykiem - w tym celu na podstawie analizy AS-IS oraz wywiadów z pracownikami zidentyfikowaliśmy (opisaliśmy) ryzyka i opracowaliśmy działania zaradcze. Byliśmy odpowiedzialni za aktualizację planu (identyfikację i plan działań dla zagrożeń)
 • Dokumentu Organizacja projektu, który dotyczył kwestii:
   - Struktury projektu, grup zadaniowych         
   - Członków zespołu, kandydatów na lidera         
   - Komitetu sterującego        
   - Motywacji
 
, 1) == 0)?